Valls Òptics

Revisions

Revisions visuals complertes per detectar problemes d’eficàcia visual o problemes de salut ocular.

Recomanem concertar una hora de visita, perquè algunes d’ells són llargues i procurem dedicar tot aquell temps que creiem necessari per cada un de vosaltres.

Tots els nostres gabinets optomètrics estan equipats amb l’última tecnologia

Valorem l’agudesa visual de lluny i de prop, i determinem quina és la graduació necessària per a cada persona.

A més, duem a terme una revisió complerta que inclou proves específiques de salut ocular per descartar o prevenir algunes patologies, com les següents:

Biomicroscòpia

Observació del pol anterior de l’ull a través de la làmpada d’escletxa.

Tonometria

Mesura la pressió interocular. Aquest valor, conjuntament amb altres proves, ens pot fer sospitar d’un glaucoma. El glaucoma és una patologia important de la retina i cal detectar-la a temps. Disposem de dos tonòmetres, un d’aire(INDO RKT7700) i un de contacte(ESSILOR I-CARE)

Retinografia

Fotografia de la retina indolora i sense necessitat de posar “gotes”

A través d’una plataforma de telemedicina (Optretina), un equip de retinòlegs valorarà l’estat de la retina i ens enviarà un informe en 24/48hores.
L’Objectiu de la prova és detectar a temps algunes patologies retinianes importants abans que generin simptomatologia, i per tant poder-les tractar abans.
Un 80% de les cegueses es podrien prevenir amb una fotografia anual de la retina.

El temps aproximat de la visita es 30 minuts

Es tracta d’una revisió encaminada a valorar totes aquelles habilitats visuals diferents de l’agudesa visual, i que són indispensables per tenir una bona visió. Una revisió optomètrica és imprescindible per:

  1. Tots aquells nens que comencen en la lectoescriptura i començaran a necessitar que el seus sistema visual sigui eficaç per poder aprendre.
  2. Tots aquells nens en edat escolar que no tenen un bon rendiment escolar.
  3. Totes aquelles persones adultes que no es troben visualment còmodes en la feina i no saben perquè, i en revisions oftalmològiques no troben el motiu que justifiqui els seus símptomes.

La visita es divideix en 4 parts:

1. Valoració funcional del sistema visual: Imprescindible per treballar de forma eficaç i sense simptomatologia .

1.1 Agudesa Visual i Refracció.

1.2 Valoració del sistema acomodatiu: És el sistema que ens permet enfocar i desenforcar de lluny i de prop.

1.3 Valoració de la visió binocular: Els dos ulls treballen junts i de forma eficaç com si fossin un de sol.

1.4 Valoració dels moviments oculars:Els ulls han de fer els moviments de seguiment i de sacàdics correctament per poder llegir, copiar de la pissarra.

1.5 Valoració dels moviments oculars:Els ulls han de realitzar els moviments de seguiment i de sacàdics correctament, per poder llegir, copiar de la pissarra etc..

2. Dominància ocular i lateralització: Determinar quin és l’ull dominant sensorial o motor en diferents situacions i estudiar en quin punt del procés de lateralització es troba el nen/a.

3. Coordinació ull-mà: Imprescindible per a una bona escriptura o per alguns esports.

4. Habilitats percentuals: Imprescindibles per interpretar correctament tota aquella informació que ens entra per la via visual:

1. Discriminació visual.
2. Relacions Visio-espacials.
3. Memòria Visual.
4. Figura-Fons.
5. Memòria visual seqüencial.
6. Tancament Visual.
7. Constància de forma.

El temps aproximat de la visita és d’1hora i mitja, i és imprescindible demanar hora prèviament.

En una visita posterior, lliurarem un informe amb el resultat de totes les proves i comentarem el cas, i si pertoca, els possibles tractaments.

El temps aproximat de la visita és de 1hora i mitja, i és imprescindible demanar hora prèviament.

S’entregarà un informe amb el resultat de totes les proves, en un visita posterior on comentarem el cas, i si pertoca, els possibles tractaments.

Teràpia visual

Què és la visió?

La visió no és només poder veure de lluny o de prop detalls petits, sinó que està formada per moltes altres habilitats, com la visió en color, la capacitat d’enfocament, la visió en 3d, els moviments oculars, les habilitats perceptuals.
Tenir una bona visió és imprescindible per poder aprendre, treballar, o practicar esports d’elit de forma eficaç.

Què és la teràpia visual?

Un programa individualitzat d’exercicis que reestructuren , milloren o exerciten aquells processos que tenen a veure amb l’eficàcia visual per obtenir el millor rendiment visual possible. Podem treballar “ulls ganduls”, estrabismes, dificultats de enfocament, mala coordinació ull-mà, etc.

La teràpia visual a la consulta

Consisteix en una visita a la consultad’uns 45 minuts de durada, cada 7 o 15 dies,En aquestes sessions es treballaran els exercicis fets a casa durant la setmana i es programaran els de les setmanes següents. Per poder garantir l’èxit de la teràpia és imprescindible la feina a casa diària.

La teràpia visual a casa

Consisteix en una sèrie de exercicis que comportaran una dedicació diària d’uns 15 minuts.Es realitzaran amb el material que deixem a la sessió anterior i que es retornaran en la següent.

Quina edat?

La teràpia es efectiva a qualsevol edat, sempre que hi hagi implicació i motivació per part del pacient, i dels pares, si el nen/a és petit. L’edat és un factor important però no determinant per a l’èxit de la teràpia.

Quant temps dura?

Depèn del problema a treballar, de la motivació,de com reaccioni el sistema visual als exercicis etc.
Per poder garantir l’èxit de la teràpia és imprescindible la feina a casa diària.